10 lutego 2016

Zawodowo

| Zawodowo | Oferta | Doradztwo | Publikacje | Standardy i metodyki | Dla headhunter’ów |

 

PZajmuję się doradztwem biznesowym w obszarze IT. W ramach prowadzonej działalności pomagam w tworzeniu i realizacji strategii informatyzacji a także w znalezieniu optymalnej drogi przy procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw i działów IT. Zajmuję się także organizacją szkoleń specjalistycznych dla kadry menadżerskiej.

USŁUGI DORADCZE

Interim Management • Przeprowadzenie procesu wyboru rozwiązania • Analiza potrzeb i rekomendacja rozwiązań • Poprowadzenie wdrożenia rozwiązania • Nadzór nad wdrożeniem rozwiązania • Audyt projektu • Audyt funkcjonowania • Wykonanie BPR dla działu IT (wg ITIL) • Opracowanie koncepcji outsourcingu • Opracowanie strategii Informatyzacji •

SZKOLENIA

Jak poprowadzić bezpieczny proces wyboru rozwiązania IT • Jak prowadzić negocjacje z dostawcami rozwiązań i jak zawierać • korzystne i bezpieczne umowy • Jak zarządzać projektami – w praktyce • Najczęściej popełniane błędy przy wyborze i wdrożeniu rozwiązania • Jak ich unikać • Jak im przeciwdziałać w trakcie wdrożenia • Po co i jak zrobić BPR • Jak stworzyć własną strategię IT •

ZARZĄDZANIE CZASOWE

Interim management

Interim management to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez interim managera, ukierunkowane na osiągnięcie zdefiniowanych, ustalonych rezultatów biznesowych i oparte na kooperacji i współudziale w ryzyku i zysku co do zamierzonego celu.

Inaczej mówiąc to usługi doradcze rozszerzone o dostarczenie konkretnych rezultatów i zapewnienie ich stabilności. Interim Manager przenosi do przedsiębiorstwa wiedzę i zachowania niezbędne do wykorzystania narzędzi, które ten rezultat umożliwiają. Interim menedżera wynajmuje się na określony czas lub do wykonania określonego zadania. Nie jest on pracownikiem ale osobą z zewnątrz co pozwala mu na spojrzenie na problemy z innego punktu widzenia. Może łatwo przeprowadzać niepopularne zmiany (zmiany regulaminu wynagradzania, organizację pracy, zwolnienia pracowników) bo nie musi liczyć się z wewnętrznymi układami w firmie, zobowiązaniami, koligacjami itd. Charakterystyczną cechą Interim Managementu jest rozwiązywanie problemów biznesowych przez zdefiniowanie problemu, bieżący monitoring działań, wdrożenie zmian i wprowadzenie wiedzy do przedsiębiorstwa (przekazanie umiejętności) i powiązanie honorarium IM z końcowym efektem jego pracy.

Różnice pomiędzy Interim menedżerem, konsultantem i pracownikiem firmy:

a) Interim manager – rozwiązuje problemy,
b) Konsultant – opracowuje rozwiązania problemów,
c) Pracownik – pomaga rozwiązywać problemy.

Etapy projektu interim management
Zadanie/projekt składa się z 4 etapów:

a) Analiza,
b) Opracowanie rozwiązania/rekomendacji,
c) Wdrożenie rozwiązania,
d) Administrowanie implementowanym rozwiązaniem i praca według nowych zasad.

Ideą projektu jest: sama realizacja zadania/projektu polegająca na wdrożeniu zmian oraz aspekt zarządzania zmianą – czyli działań mających na celu zaakceptowanie i zakorzenienie zmiany w przedsiębiorstwie.

TRANSFORMACJA IT – (IT TRANSFORMATION)

Transformacja projektów IT / Transformacja IT jest to całkowita przebudowa informatycznych systemów, technologii i organizacji. Transformacja IT może za sobą pociągać zmiany architektury, sprzętu oprogramowania, dostępności danych w sieci, sposobu ich przechowywania. Transformacja IT to także zmiana kultury korporacyjnej, sposobów komunikacji.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – (PLAN NAPRAWCZY)

na podstawie: Francuskiego Instytutu Gospodarki

Co zrobić, kiedy firma znajdzie się w kryzysie? Zasadnicze pytanie to „jakie kroki należy podjąć, kiedy firma znajdzie się w kryzysie?”

Krok I – stabilizacja!

Pierwsze działania muszą być ukierunkowane na stabilizację kryzysu, czyli zatrzymanie negatywnego trendu. Co to oznacza w praktyce?

W warunkach kryzysowych przedsiębiorstwo jest szczególnie narażone na utratę płynności. Najważniejsze staje się więc racjonalne zarządzanie gotówką. Dlatego też powinniśmy jak najszybciej podjąć następujące działania:

  • przeanalizować umowy z bankami, towarzystwami leasingowymi i inne umowy związane z finansowaniem przedsiębiorstwa oraz dokonać oceny, czy w zmieniających się okolicznościach nie istnieje zagrożenie dla terminowego wywiązania się z nich, a także czy istnieje ryzyko, że banki mogą np. zażądać dodatkowych zabezpieczeń lub nie przedłużyć kredytów obrotowych na następny okres;
  • aktywnie zarządzać gotówką, prowadzić bieżące prognozy w zakresie krótkoterminowych przepływów pieniężnych, ściśle planować wszelkie wydatki oraz analizować przyczyny odchyleń;
  • dążyć do zmniejszenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy poprzez niedopuszczenie do nieterminowego spływu należności, wybór (w miarę możliwości) klientów godzących się na zakup za gotówkę lub skrócenie terminów płatności, zmniejszenie stanu zapasów oraz wynegocjowanie u dostawców poprawy warunków płatności;
  • wprowadzić rygorystyczne zarządzanie wydatkami ograniczając je wyłącznie do niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Powyższym działaniom powinno towarzyszyć wprowadzenie większej odpowiedzialności kierownictwa wyższego szczebla za podejmowane decyzje.

czytaj więcej

Udostępnij przez:

Strona POKSINSKI.COM używa plików cookies zgodnie z warunkami Polityki prywatności. Pozostając na stronie akceptujesz te warunki. | Polityka prywatności |

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close