Centralne Biuro Antykorupcyjne i Sygnaliści

Centralne Biuro Antykorupcyjne i Sygnaliści

Najpierw definicja. SYGNALISTAdemaskator – osoba nagłaśniająca działalność, która według niej jest najprawdopodobniej nielegalna lub nieuczciwa. Jest to termin powstały i powszechnie stosowany w anglosaskim kręgu kulturowym (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia).

Centralne Biuro Antykorupcyjne - Sygnaliści

Sygnalista informuje opinię publiczną o malwersacjach, aktach korupcji, naruszeniach przepisów i tym podobnych nieprawidłowościach mających miejsce w organizacji, w której pracuje. Jest to specyficzne donosicielstwo, polegające na tym, że dany pracownik zgłasza osobom odpowiedzialnym za sprawy etyczne i dyscyplinarne przypadki nieuczciwości, nierzetelności lub złamania zasad etycznych albo prawa przez innych pracowników. Często konsekwencją takiego czynu jest mobbing: demaskator może mieć problemy w swoim środowisku pracy, doznawać prześladowania i poniżania przez zwierzchników i współpracowników.

Według Aleksandry Kobylińskiej z Instytutu Spraw Publicznych sygnalista to: osoba, która decyduje się opowiedzieć przełożonym, lub innym organom do tego przeznaczonym, o nadużyciach w swoim miejscu pracy. Z tego tytułu często narażona jest na działanie odwetowe ze strony pracodawców.Tacy pracownicy zwykle motywowani są troską o interes organizacji, ale nie napotykają na odpowiednią reakcję kierownictwa.

Niekiedy dzieli się sygnalistów na wewnętrznych i zewnętrznych. Sygnalista wewnętrzny jest osobą zatrudnioną w danej organizacji, natomiast zewnętrzny jest kimś spoza niej lub byłym pracownikiem przedsiębiorstwa (źródło: WIKPEDIA).

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) jest służbą specjalną powołaną do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa (źródło: CBA.GOV.PL).

Istota sprawy. Jest pewien rozdźwięk między pojęciem służby specjalnej, która z założenia winna działać w ciszy a sygnalizowaniem przy pomocy gwizdka, które z natury rzeczy ciche nie jest. Jak sygnalizować aby być usłyszanym wyłącznie przez adresata informacji i przy okazji nie być zidentyfikowanym przez osoby / organizacje, którym na naszym przekazie zależy najmniej. Przekaz powinien być poufny a źródło informacji nieidentyfikowalne. Służby powinny w takim przypadku zachować maksimum staranności aby sygnalista czuł się bezpieczny i żeby nie był narażony na ujawnienie własnej osoby jako źródła, a przez to na szykany, nie wspominając o groźniejszych konsekwencjach, w tym mających charakter kryminalny. Podchodząc metodycznie. Aby przekazać informację trzeba nawiązać kontakt. Samo nawiązanie kontaktu, próba nawiązania kontaktu, jeśli nie jest w odpowiedni sposób zabezpieczona może przynieść trudne do przewidzenia konsekwencje.

Do przemyśleń w sygnalizowanym temacie zaintrygowało mnie podejście do sprawy dwóch organizacji. Jedną z nich jest CBA, którego zadania przedstawione zostały powyżej. Drugą organizacją jest portal OKO.press. Zakresem zadań przedstawiciela czwartej władzy zaczerpniętym z misji portalu OKO.press jest ujawnianie nieprawidłowości i afer związanych z działalnością instytucji publicznych, a także nagłaśnianie korupcji, nepotyzmu, kolesiostwa i innych nadużyć osób sprawujących władzę. Jakby nie patrzeć intencje CBA i OKO.press uzupełniają się.

Zarówno Centralne Biuro Korupcyjne jak OKO.press do kontaktu z ewentualnymi sygnalistami korzystają z portali internetowych.

W przypadku CBA został wystawiony prosty formularz kontaktowy. O ile transmisja danych, komunikacja między sygnalistą a służbą do zwalczania korupcji na poziomie przesyłanej treści jest zabezpieczona protokołem https, to fakt, że sygnalista odwiedził stronę z formularzem kontaktowym CBA już nie. Każdy administrator w dowolnej organizacji taki ruch w sieci jest w stanie zidentyfikować. Strona nie zawiera żadnej instrukcji z możliwym sposobem postępowania, które zwiększyłoby poczucie bezpieczeństwa / animowości osoby zgłaszającej ewentualne nadużycie.

Zupełnie inaczej wygląda sprawa w portalu OKO.press. Poniżej wybrana treść dla ewentualnych sygnalistów:

Nie kontaktuj się z nami z uczelni, pracy, domu. Jeżeli masz dostęp do tajnych dokumentów, Twoja aktywność w sieci, jest prawdopodobnie monitorowana. Nie loguj się na stronę kontaktową OKO.press z służbowego komputera, tabletu czy telefonu. Administrator sieci, z której korzystasz, jest w stanie sprawdzić, kto łączył się z internetem za pośrednictwem TORa– a to może zdemaskować Cię jako informatora. Jeżeli chcesz przesłać nam dokumenty, które świadczą o nieprawidłowościach lub przestępstwach w Twoim miejscu pracy, skopiuj je na nowy, nieużywany wcześniej  pendrive albo inny nośnik, np. płytę cd lub dvd. I prześlij je z innego – publicznego miejsca.

Nie przekazuj nam informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie chronią one treści Twoich wiadomości.

Taki profesjonalizm do mnie przemawia. A do Was drodzy sygnaliści? 🙂

(P.P.)


Strona do kontaktów CBA

Strona dla sygnalistów portalu OKO.press

 

 

Udostępnij przez:

Średnia ocen
0 z 0 głosów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.