Ubezpieczyciele mają obowiązek chronić dane pod groźbą kary

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) lub Ignorantia legis non excusat (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Cokolwiek w tym miejscu nie napisać to jednak warto przypomnieć. Gąszcz przepisów prawnych coraz bardziej podobny do ciemnego lasu … i jak tu żyć? Na pewno nie w beztrosce.

P.P.


Artykuł w portalu Strefa Biznesu 26 czerwca 2016. Autorzy: Piotr Biernatowski , Maciej Badowski AIP

Ubezpieczyciele – jako podmioty, które w związku z prowadzoną działalnością przetwarzają duże ilości danych osobowych – są zobowiązani do zabezpieczania zebranych informacji w najlepszy możliwy sposób – również przez szyfrowanie, które w obliczu drastycznego wzrostu zagrożeń i skuteczności cyberataków jest rozwiązaniem najpewniejszym. Ryzyko podmiotów zarządzających danymi osobowymi związane z niedopełnieniem obowiązków jest poważne, gdyż wiąże się nawet z odpowiedzialnością karną – z karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dodatkowo, ubezpieczyciele są związani wytycznymi przedstawionymi przez ich organ nadzorujący – jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego. Nałożyła ona – Uchwałą z 16 grudnia 2014 roku (która oczekiwała, że wytyczne zostaną wprowadzone do 31 grudnia 2016 roku) obowiązek wprowadzenia nowych standardów dotyczących kwestii teleinformatycznych w tym ochrony danych i szyfrowania, które zapewnia najwyższy dostępny obecnie standard bezpieczeństwa.

Wytyczne te dodatkowo wyprzedzają obowiązki wskazane w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO, które zacznie bezpośrednio obowiązywać od 25 maja 2018 roku). Obowiązki nakładane przez oba te akty, w odniesieniu do zabezpieczeń danych przetwarzanych w systemach informatycznych, można w istotnym zakresie realizować używając programów szyfrujących.

Sytuacja Ubezpieczycieli jest szczególna, gdyż nie tylko są zobligowani do realizowania postanowień zawartych w wytycznych KNF, ale także będzie ich obowiązywało – jak wszystkich przedsiębiorców na terenie całej Unii Europejskiej – rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO, które przewiduje znacznie surowsze sankcje finansowe niż występujące dotychczas, m.in. dla tych, którzy niewłaściwie zabezpieczają dane osobowe. Mogą one wynosić w zależności od naruszenia odpowiednio do 10 mln euro albo 2 % łącznego światowego obrotu przedsiębiorstwa lub do 20 mln euro albo do 4% łącznego obrotu światowego przedsiębiorstwa.

Sytuacja Ubezpieczycieli i zakładów reasekuracji ze względu na obowiązujące już wytyczne KNF oraz zapowiadane standardy RODO jest złożona. Stosowane przez wiele firm rozwiązania hardware są kosztowne i wymagają częstych aktualizacji. Ich wadą są drogie umowy pogwarancyjne oraz brak gwarancji bezpieczeństwa w przypadku uzyskania do nich dostępu osób niepożądanych, a to może wiązać się z istotnymi konsekwencjami dla firmy.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie oprogramowania software’owego, które poprzez szyfrowanie i kontrolę dostępu zapewni odpowiedni poziom ochrony danych, nawet w przypadku ataku hakerskiego. Takie oprogramowanie może uchronić firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne przed wielomilionowymi stratami związanymi z utratą danych w wyniku cyberataku, karami finansowymi nakładanymi przez organy nadzoru i odszkodowaniami wypłacanymi poszkodowanym klientom. Zaznaczyć należy, że coraz popularniejsze stają się ataki polegające na uzyskiwaniu dostępu do danych i ich szyfrowaniu przez atakującego w celu wymuszenia okupu, który i tak często nie zapewnia ich odzyskania.

Szyfrowanie danych zalecane jest w wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji w odniesieniu do następujących obszarów:

• wytyczna numer 7: „Rozwój systemów informatycznych”
• wytyczna numer 9: „Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną”
• wytyczna numer 10: „Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług”
• wytyczna numer 11: „Kontrola dostępu”
• wytyczna numer 15: „Ciągłość działania środowiska teleinformatycznego”
• wytyczna numer 16: „Bezpieczeństwo danych i środków klientów”
• wytyczna numer 19: „Klasyfikacja informacji i systemów informatycznych”

Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (link do strony Komisji Nadzoru Finansowego)

Udostępnij przez:

Średnia ocen
0 z 0 głosów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.