PPUC (Envelo) – Cyfryzacja – Strategiczne przedsięwzicie Poczty Polskiej S.A.

“Aby móc widzieć szczegóły, trzeba w pierwszej kolejności zobaczyć perspektywę”.

Ta perspektywa, to kalendarium publikacji dokumentów i konkretnych zdarzeń. Sprawa dotyczy zaś jednej ze spółek w Grupie Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. – Poczty Polskiej Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. (PPUC) występującej także pod marką handlową ENVELO.

 • 21 maja 2012 – Ustanowienie spółki (akt założycielski) Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o.;
 • 16 kwiecień 2016 – Publikacja przez Instytut Pocztowy opracowania pod tytułem: “Poczta Polska narodowym operatorem cyfrowym i logistycznym“;
 • 21 czerwiec 2016 – stanowisko prezesa Zarządu Poczta Polska S.A. obejmuje pan Przemysław Sypniewski (dotychczasowy prezes Instytutu Pocztowego);
 • 10 czerwiec 2016interpelacja poselska nr 4108 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie nieprawidłowości i podejrzenia o niegospodarność w grupie Poczta Polska przy realizacji programu e-Usług;
 • lipiec – wrzesień 2016 – przeprowadzenie wewnętrznego audytu przez Pocztę Polską “Ocena całokształtu działalności spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. (w tym zawieranych umów)”.
 • 31 sierpień 2016 – Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji, oraz Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa, podpisali porozumienie z Pocztą Polską i jej spółką Poczta Polska Usługi Cyfrowe (Envelo) o strategicznej współpracy w obszarze cyfryzacji państwa
 • 5 październik 2016odpowiedź na interpelację nr 4108 ministra Kazimierza Smolińskiego;
 • 20 czerwiec 2017 (rok od złożenia wniosku wykonania audytu przez wiceprezesa Wiesława Włodka) – warto postawić pytania…

Mamy już perspektywę, przejrzyjmy więc jeszcze raz treść dokumentów aby zrozumieć istotę sprawy. W interpelacji poselskiej padają konkretne pytania dotyczące ewentualnych zarzutów o niegospodarność. Na interpelację oficjalnie odpowiedział minister Smoliński. Można powiedzieć, każdy zrobił to co uważał za słuszne. Ale czy wszyscy zrobili wszystko co w takim przypadku jest konieczne? Dla mnie odpowiedź ministra Smolińskiego jest osobiście niesatysfakcjonująca. Niesatysfakcjonująca z dwóch powodów. Jeden powód to brak informacji o ewentualnych konsekwencjach wyciągniętych wobec osób winnych zaniedbań. Drugim powodem jest fakt, że spółka PPUC ma być istotnym filarem w procesie cyfryzacji państwa. Wydaje mnie się, że takie przedsięwzięcie powinno stać na solidnych fundamentach, a  inwestycje z czasów minionych jak i te planowane powinny być jak najbardziej transparentne.

Z punktu formalnego, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej a w szczególności biorąc pod uwagę rozdział 2, Art. 6. 1. Punkt 5, podpunkt e), proszę o ujawnienie:

 1. treści zadania audytowego “Ocena całokształtu działalności spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o. (w tym zawieranych umów)”, które zostało zlecone przez prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A., pana Przemysława Sypniewskiego w dniu 7 lipca 2016 roku;
 2. rekomendacji zespołu audytorskiego oraz informacji kiedy i w jakim zakresie rekomendacje zostały wykonane;
 3. informacji, czy w związku z ujawnieniem możliwości popełnia przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu zgodnie z treścią artykułu 296 Kodeksu Karnego zostało złożone doniesienie do prokuratury, innym właściwym organom;
 4. założeń w jakim zakresie temat cyfryzacji został ujęty w aktualnym dokumencie “Strategia Grupy Poczta Polska 2017-2021”;
 5. planu zamierzeń inwestycyjnych z opisem konkretnych działań i budżetów związanych z cyfryzacją.

Z punktu moralnego w kontekście odpowiedzi sekretarza stanu, Pana Kazimierza Smolińskiego stawiam pytania:

 1. Czy w odpowiedzi na interpelację składanej na ręce Marszałka Sejmu RP właściwym jest informowanie, że nieprawidłowości powstały za poprzedniego Zarządu Poczty Polskiej, który nie jest już zatrudniony a w akapicie uzasadniającym ustanowienie Spółki PPUC powoływanie się na jego opinie i decyzje w tej sprawie?
 2. Czy zdaniem pana ministra wystarczającym jest w przedłożonej odpowiedzi informowanie o stosunku planowanych przychodów do ich faktycznej wartości? Czy w odpowiedzi na interpelację nie powinna zostać podana wprost wysokość straty i w jaki sposób została ona pokryta? Czy prawdą jest, że strata netto z działalności spółki PPUC za lata 2013-2015 wyniosła 51 milionów złotych a w pierwszym półroczu 2016 ujemny wynik kształtował się na poziomie 7 milionów złotych? Czy prawdą jest, że zaangażowanie właściciela czyli Poczty Polskiej w PPUC na koniec pierwszego półrocza 2016 wynosiło prawie 85 milionów złotych (w tym kapitał założycielski, dopłaty do kapitału, bez uwzględnienia udzielonych pożyczek)?
 3. Czy odpowiedź dotycząca  podwójnego zatrudnienia prezesa Zarządu spółki PPUC w grupie Poczta Polska, że przepisy prawa pracy i Kodeksu spółek handlowych nie regulują kwestii jednoczesnego pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki kapitałowej i zatrudnienia w innej spółce, nie narusza podstawowych norm uczciwości wobec szeregowych pracowników Poczty Polskiej? Czy aktualnie wiadomo panu ministrowi o przypadkach podwójnego zatrudnienia w Spółkach Grupy Poczty Polskiej?

Zapewne w przypadku ujawnienia treści audytu, pojawią się dodatkowe pytania. Dzisiaj, po lekturze interpelacji poselskiej i odpowiedzi ministra Smolińskiego najwłaściwszym jest jedno: Czy w świetle prawa, zgodnie z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych, Prawa Pracy, wewnętrznych regulacji, można dopuścić do marnotrawienia majątku Skarbu Państwa bez poniesienia żadnych konsekwencji służbowych, prawnych i finansowych?

PS. W publikowanym przez ze mnie wpisie z dnia 15 maja 2017 r. pt. “Under the table”, cytowałem szeroko zapis dokumentu Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczącego Informatyzacji Administracji Publicznej. CBA zwróciło w nim uwagę:

“Przejawy korupcji związane z zamówieniami w sektorze IT mogą wystąpić na wszystkich szczeblach administracji, jednak ze względu na wielkość środków zaangażowanych w informatyzację głównym obszarem zainteresowania powinny być zamówienia realizowane przez ministerstwa i inne organy centralne. Szczególną uwagę należy poświęcić projektom dotyczącym m.in. budowy elektronicznej administracji oraz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.”

Zwracam więc uwagę…

P.P.

Udostępnij przez:

Średnia ocen
0 z 0 głosów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strona POKSINSKI.COM używa plików cookies zgodnie z warunkami Polityki prywatności. Pozostając na stronie akceptujesz te warunki. | Polityka prywatności |

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close