Cloud Computing – o co chodzi z tą chmurą?

Artykułów w sieci na temat chmury jest wiele. Jeden mniej, jeden więcej nie przysporzy nikomu żadnej różnicy. Przez większą część mojego życia zajmowałem się systemami ERP, więc od ERP’ów w chmurze zacznę, a potem kilka słów o innych pojęciach z chmurą związanych.

Zacznę od prostego pytania. Czy chmura jest nam potrzebna? A czy jest nam potrzebne centralne ogrzewanie? Można mieć w każdym domu kominek, piec kaflowy, agregat prądotwórczy… Tylko po co? Wydaje się więc, że odpowiedź jest zbędna. Przywiązanie do tradycyjnych serwerowni, instalacji systemów i aplikacji pozostaje według mnie na poziomie mentalnym (chęć posiadania) a nie realnej oceny korzyści lub ich braku.

P.P.


ściągnięte z Computingcloud.PL

Dlaczego ERP w formie chmury?

Systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning), z których firmy korzystają coraz powszechniej to rozwiązania gwarantujące konkurencyjność i wydajność pracy. Zazwyczaj są centralnymi systemami w firmach, ale raczej wszystkie jego składniki są zainstalowane na miejscu. Czy można uzyskać dodatkowe benefity korzystając z systemu ERP jako rozwiązania z zakresu cloud computing?

ERP jest zazwyczaj kojarzony z procesem produkcji, ale dziś używane rozwiązania dają również możliwości pracy we wszystkich kluczowych polach funkcjonowania biznesu:

– Systemy finansowe firmy łącznie z księgą główną, zarządzaniem aktywami, budżetem i należnościami;
– System HR: system zarządzania zasobami ludzkimi z lista płac, procesami rekrutacji, śledzeniem dochodów generowanych przez poszczególnych pracowników;
– Systemy łańcucha dostaw dla prostego zarządzania zapotrzebowaniem i dostawami;
– Systemy produkcyjne czyli serwery i oprogramowanie zarządzające tym złożonym procesem;
– Zarządzanie projektami
– Systemy CRM napędzające mechanizmy sprzedaży w firmie. Oprócz śledzenia profili  klientów i szans sprzedaży, mogą również dawać wsparcie od strony marketingowej i programów prowizyjnych.

Do niedawna systemy ERP postrzegane były jako duże, „ciężkie” operacje, które muszą odbywać się na miejscu w firmie. Dzisiaj wiele z nich przenosi operacje swego systemu ERP do chmury. I pomimo, że przeniesienie zasobów ERP nie jest decyzją łatwą to może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów.

ERP jako usługi cloud computing dają szersze możliwości dostępu do systemu dla pracowników i użytkowników. Chmura wdrożona w sposób bezpieczny nie powoduje zwiększenia podatności danych na zagrożenia zewnętrzne, ale umożliwia każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi z dostępem do internetu wejście do systemu. Dla firm z oddziałami rozproszonymi geograficznie jest to duża korzyść od strony operacyjnej, pozwalająca na integrację danych ze stron zdalnych z ich stroną podstawową. Dzięki temu tworzenie raportów częściowych typu roll-up jest znacznie prostsze a śledzenie operacji w skali globalnej staje się kwestią implementacji pulpitu a nie konfiguracji i utrzymania sieci WAN.

Poza tym, system ERP w chmurze sprawia, że dużo łatwiej jest z nim integrować inne systemy. Systemy cloudowe są projektowane dla lepszej interoperacyjności i szerszego dostępu. Łączenie jednego systemu ERP z innym lub jakimś systemem pomocniczym jest bardziej bezpośrednie. W taki sam sposób raportowanie i systemy BI mogą być łączone z systemem ERP lub wieloma systemami.

Generalnie korzyści z używania ERP w postaci usług chmurowych dzielą się na dwie kategorie gdyż wynikają bądź to z aplikacji ERP w chmurze lub infrastruktury ERP w chmurze. Mogą one być łączone w różnych kombinacjach ze standardowymi aplikacjami i infrastrukturą, ale największe benefity widoczne będą dopiero gdy aplikacje chmurowe działają na infrastrukturze chmurowej. Systemy dają wówczas  możliwość skalowalności, dostęp zdalny bez VPN, kompatybilność na przestrzeni rożnych platform, brak potrzeby instalowania oprogramowania klienckiego, możliwość szybszej implementacji oraz cechy typowe dla chmury czyli płatność jedynie za wykorzystane zasoby a dzięki temu niższe koszty IT.

Ważną cechą takiego rozwiązania jest angażowanie wszystkich użytkowników – pracowników, klientów, dostawców – w procesy biznesowe. Gdy na przykład, tylko pracownicy księgowości używają systemu, korzyści są ograniczone ponieważ zadania takie jak raporty nie są w pełni zautomatyzowane. Aplikacje i infrastruktura chmurowa pozwala wszystkim zainteresowanym posiadającym dostęp do przeglądarki na współpracę i przepływy pracy. A, zgodnie z prawem Metcalfe’a, im więcej osób jest połączonych z systemem ERP i ma na niego wpływ, tym operacje stają się lepiej umieszczone w czasie, bardziej trafione i kompleksowe.

Czym jest cloud computing?

To aplikacje oraz infrastruktura IT dostarczane w formie usługi internetowej przy zastosowaniu elastycznego modelu finansowego. Chmura dostarcza rozwiązań, dzięki którym firma ma ciągłą możliwość dopasowywania technologii i narzędzi do aktualnych potrzeb.

Pojęcie “chmury” to metafora odnosząca się do architektury oferowanych na tej zasadzie usług. Obliczenia nie odbywają się na komputerze użytkownika, lecz są obsługiwane przez wiele serwerów zlokalizowanych w serwerowni dostawcy usługi czyli providera. Również na nich zainstalowane jest oprogramowanie – użytkownik widzi jedynie jego interfejs. Na pakiet usług, z których korzysta użytkownik mogą składać się różne serwisy dostarczane przez jedną lub różne firmy często jednak komunikujące się ze sobą w pewnym stopniu. Jeszcze bardziej rozproszone “obrzeża” chmury stanowią komputery użytkowników, na których nie są gromadzone dane, lecz przez które zapewniony jest do nich dostęp. Jeśli spróbowalibyśmy przedstawić graficznie taki układ połączeń – rzeczywiście wychodzi nam coś, co przywodzi na myśl chmurę. Podobnie zresztą można pokazać cały internet.

Idea udostępniania programów i usług w ten sposób nie jest nowa – sięga początków ery informatyzacji. Wtedy to wszystkie obliczenia dokonywane były na jednostkach centralnych. Do wprowadzania i odczytu danych służyły stacje robocze – terminale pozbawione często jakiejkolwiek mocy obliczeniowej. Kilkadziesiąt lat później, w dobie powszechności komputerów osobistych, to głównie względy ekonomii i organizacji pracy skłoniły użytkowników i usługodawców do powrotu ku staremu modelowi.

Cloud computingu nie można jednak w żaden sposób nazwać archaicznym – technologia i pomysły jakie stosuje się w takich usługach to najczęściej najnowsze osiągnięcia myśli informatycznej… i ekonomicznej. Niepowiązane ze sobą a nieraz wręcz konkurencyjne firmy przetwarzają i przechowują swoje dane na tych samych serwerach, należących do jednego dostawcy usług. Serwery stojące w jednym miejscu obsługuje mniejsza ekipa niż gdyby każda z firm utrzymywała własne maszyny. Ten sam informatyk pracuje jednocześnie na przykład dla firmy kurierskiej, producenta mebli i sieci sklepów z zabawkami. Wszystkie trzy firmy płacą za możliwość tworzenia plików, nie muszą jednak kupować w tym celu ani sprzętu, ani oprogramowania ani zatrudniać informatyków. Klienta nie interesuje nawet gdzie fizycznie znajdują się maszyny, z których korzysta.

Z dobrodziejstw chmury korzystają przede wszystkim klienci korporacyjni ale jej zalety dostrzegają też inne instytucje – ekipa rządząca Barracka Obamy planuje dzięki cloud computingowi rozwiązać prześladujące od lat administrację USA problemy z wydajnością na polu informatyki.

IAAS – infrastruktura jako usługa

Czym jest IaaS (ang. Infrastructure as a Service) ?  
Jest to w pełni zewnętrzna usługa polegająca na dostarczaniu infrastruktury informatycznej, w odróżnieniu od modelu wewnętrznego wymagającego początkowych inwestycji kapitału na stworzenie tej infrastruktury.

Klient, zamiast nabywania serwerów, licencji na oprogramowanie, miejsca na centrum danych, wyposażenia sieciowego, dbania o bieżące backupy, zabezpieczenia i dostępność określonych funkcji we własnej infrastrukturze, wykupuje tylko usługę, a dbanie o sprawność jej działania leży po stronie dostawcy czyli providera Iaas, od którego usługa została nabyta. IaaS może funkcjonować na bazie Saas i PaaS.

Czym się charakteryzuje IaaS?
Jest to usługa programu narzędziowego, umożliwiająca automatyzację zadań związanych z administrowaniem. Cechą IaaS jest możliwość dynamicznego skalowania oraz wirtualizacji pulpitu i oczywiście możliwość korzystania poprzez Internet.

Co jest potrzebne aby korzystać z IaaS?
Dostęp do Internetu.

Jakie są korzyści z korzystania z IaaS?
1. Redukcja kosztów. Poprzez zmniejszenie infrastruktury wewnętrznej firma redukuje zarówno nakłady inwestycyjne jak i koszty utrzymania kadr, związanych a obsługą IT.
2. Opłaty powiązane tylko z intensywnością użytkowania. Zamiast inwestowania w infrastrukturę, która może przez długi czas pozostawać nieużywana lub używana sporadycznie, klient może nabyć dokładnie taką infrastrukturę, której potrzebuje w danym czasie. Dzięki temu charakterowi usługi IaaS, użytkownik płaci tylko za to z czego korzysta.
3. Dynamiczne skalowanie. Użytkownicy IaaS czerpią korzyści ze skalowania w kilku aspektach dotyczących środowiska w czasie rzeczywistym zgodnie ze zmianami zachodzącymi w firmie. Zgodnie z potrzebami danego Klienta, mniejszą początkową pojemność serwera, provider może stopniowo zwiększać w związku z rozszerzaniem przez klienta działalności, intensywności działania na rynku lub sezonowości jego działalności gospodarczej.
4. Dostęp do najlepszych i najnowocześniejszych technologii IT. Użytkownicy IaaS mają dostęp do najwyższej klasy infrastruktury IT i zasobów technicznych, z których nie mogliby korzystać w przypadku, gdyby musieli nabywać kolejne ich elementy na własny koszt.

PAAS – platforma jako usługa

Czym jest PaaS (ang. Platform as a Service) ?
Jest to usługa zewnętrzna, polegająca na dostarczeniu platformy informatycznej i kompletu rozwiązań związanych z jej działaniem ułatwiających dyslokację aplikacji,
bez ponoszenia kosztów i wykonywania prac, związanych z ich zakupem i zarządzaniem potrzebnym do ich działania sprzętem i oprogramowaniem oraz kosztów ich upgradowania.
Poza tym PaaS umożliwia Klientom i partnerom rozwijać ich własne aplikacje, używając narządzi i usług dostarczonych przez providera. PaaS oferuje usługi służące do rozwijania, testowania, dyslokacji, zarządzania i hostowania aplikacji w tym samym zintegrowanym środowisku.
PaaS może funkcjonować na bazie Iaas.

Co jest potrzebne aby korzystać z PaaS?

Dostęp do Internetu.

Jakie są korzyści z korzystania z PaaS?

1. Niższe koszty. Korzystając z usługi PaaS użytkownik nie ponosi kosztów zakupu, instalacji i zarządzania infrastrukturą IT. Poza tym to provider prowadzi upgrady i inne rutynowe działania związane z utrzymanie systemu. Jeśli upgradey PaaS zaimplementowane są poprawnie, nie zakłócą funkcji działających pod nimi aplikacji.

2. Ułatwiona dyslokacji. Zarząd może skupić się na rozwoju i innowacjach, nie martwiąc się o infrastrukturę. Niektórzy dostawcy oferują projekt polegający na wstępnym opracowaniu funkcjonalności usługi dla danego biznesu, unikając wszelkich błędów w dobieraniu odpowiednich aplikacji.

3. Mniejsze ryzyko. Żadna początkowa inwestycja w sprzęt lub oprogramowanie nie oznacza zmniejszenia ryzyka. Przy usłudze PaaS potrzebny jest tylko komputer i połączenie z Internetem aby móc zacząć budować aplikacje. Używanie aplikacji można skalować od jednego do dziesiątek tysięcy użytkowników bez jakichkolwiek zmian w aplikacji. Platforma dynamicznie przydziela zasoby do odpowiednich aplikacji i użytkowników w odpowiednim czasie.

4. Grupa wsparcia. Dostawcy PaaS oferują utworzenie on-line grupy wsparcia użytkowników, gdzie mogą się oni dzielić doświadczeniami w korzystaniu z usługi, zdobywać nowe pomysły i szukać porad ze strony innych użytkowników.

SAAS – oprogramowanie jako usługa

Czym jest SaaS (ang. Software as a Service)?

Jest to usługa dostarczenia Klientowi potrzebnych mu funkcji oprogramowania przez internet od wybranego dostawcy czyli providera. Klient ma zapewniony dostęp do potrzebnych mu funkcjonalnych narzędzi
– niekoniecznie połączonych ze sobą jednolitym interfejsem.
Wszystkie programy działają na serwerze dostawcy. Klient płaci za każdorazowe korzystanie z usługi, a dostęp do niej uzyskuje na żądanie. Aplikacje SaaS są nazywane zamiennie oprogramowaniem z sieci,  oprogramowaniem na żądanie lub oprogramowaniem hostowym.

SaaS to najszybciej rozwijający się segment technologii. Dlatego, że sporo uwagi skupia się od strony Klienta – na niskich kosztach wstępnych związanych z rozpoczęciem usługi, a od strony providera z wpływami związanymi z opłatami za subskrypcje, to SaaS cieszy się rosnącą popularnością.
SaaS może funkcjonować na bazie PaaS i IaaS.

Co obejmuje?

Usługa  SaaS obejmuje specyficzne aplikacje funkcjonalne takie jak CRM, aplikacje rachunkowo – finansowe, aplikacje do zarządzania kadrami (HRM) itp., licencjonowane i dostarczane przez providera usługi w trybie on-line na żądanie lub w środowisku cloud computing.

Co jest potrzebne aby korzystać z SaaS?

Dostęp do Internetu.

Jakie są profity z korzystania z SaaS?

1. Niższe koszty. Aplikacje SaaS opierają się na subskrypcji, a więc nie pojawią się tu opłaty licencyjne. Jako, że to provider zarządza całością infrastruktury IT, Klient nie ponosi kosztów oprogramowania oraz kadry IT potrzebnych do korzystania z interesujących go aplikacji.

2. Łatwość obsługi. Aplikacje SaaS są dostępne z każdego komputera lub innego urządzenia sieciowego – w każdym czasie i miejscu. Łatwość obsługi polega tu głównie na tym, że umiejętność posługiwania się Internetem jest jedynym warunkiem koniecznym aby móc korzystać z usługi.

3. Bezproblemowy upgrade. Jako że to dostawca zarządza updatowaniem i upgradowaniem, użytkownik nie musi zajmować się instalacją kolejnych
wersji. To także provider zarządza dostępnością więc Klient nie musi się również martwić o dodatkowy sprzęt, oprogramowanie i inne kwestie związane z rozszerzeniem liczby użytkowników.

4. Bezproblemowa integracja. Provider, który posiada mocno rozbudowaną infrastrukturę, może bez końca dokonywać skalowania aby sprostać wymaganiom Klienta. Wielu dostawców oferuje również możliwość dostosowania usługi do indywidualnych potrzeb użytkownika, a także udostępnia interfejs umożliwiający współdziałanie z już działającym w firmie programem typu bussiness productivity, jak np. CMS.

Private cloud

Private cloud czyli chmura wewnętrzna lub własna chmura, to termin określający własną, firmową strukturę informatyczną, która dostarcza usług IT dla określonej liczby użytkowników, chronionych wspólnym systemem zabezpieczeń (firewall).
Postępy w wirtualizacji i rozproszenie komputerów sprawiło, że administratorzy sieci i centrum danych w największych korporacjach mogą w efektywny sposób stać się dostawcami usług, spełniających oczekiwania użytkowników IT wewnątrz danej korporacji.

W odróżnieniu od public cloud, chmura wewnętrzna to własna sieć z bazą danych, która korzysta z technologii cloud computing, takich jak wirtualizacja i również w odróżnieniu od chmury zewnętrznej wymaga pełnych nakładów na infrastrukturę IT.

Private cloud jest zarządzana, przez przedsiębiorstwo, w którym funkcjonuje. Początkowo prognozowano, że to właśnie sieci private cloud są przyszłością IT we wszystkich firmach. Pojawia się jednak znacząca sprzeczność tego twierdzenia z możliwościami małych i średnich korporacji. Private cloud wymaga już na starcie jej tworzenia inwestycji kapitału (zakup sprzętu i oprogramowania), tworzenia (wirtualizacja na poziomie firmy, serwerownia) i zarządzania strukturami IT (koszty zatrudnienia informatyków).

W przypadku takich organizacji, które nie mogą sobie już na starcie pozwolić na znaczące nakłady na infrastrukturę IT, private cloud wydaje się najlepszym rozwiązaniem w formie hostingu.

Hybrid cloud

Hybrid cloud to połączenie obu modeli cloud computing: wydajnej, sprawnie działającej chmury zewnętrznej oraz sieci własnej. Oznacza on środowisko cloud computing, w którym firma dysponuje i zarządza zasobami własnymi a inne usługi są do niej dostarczane przez zewnętrznego providera.
W praktyce takie połączenie polegać może na korzystaniu z public cloud ale trzymaniu danych (np. danych klientów) we własnej bazie.
O ile cloud computing jest uważany za przyszłość przedsiębiorstw, to właśnie model hybrydowy ma być najpopularniejszy. Dzieje się tak głównie dlatego, że duże korporacje już mają poczynione znaczące inwestycje w infrastrukturę IT potrzebną im w celu zarządzania własnymi zasobami. Poza tym wiele organizacji woli trzymać dane specjalne pod własną kontrolą ze względów bezpieczeństwa.
Poprzez zintegrowanie wielu usług cloudowych, użytkownicy hybrid cloud mogą łatwiej przechodzić z zasobów własnych do usług chmury zewnętrznej, unikając każdorazowo kwestii zgodności czy autoryzacji dostępu. Hybryda jest zarządzana równolegle, zgodnie z ich kompetencjami, przez dostawcę wewnętrznego i zewnętrznego.

Udostępnij przez:

Średnia ocen
0 z 0 głosów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strona POKSINSKI.COM używa plików cookies zgodnie z warunkami Polityki prywatności. Pozostając na stronie akceptujesz te warunki. | Polityka prywatności |

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close