Oblicza architektury korporacyjnej

Znalazłem w sieci opracowanie „Oblicza architektury korporacyjnej” pod redakcją A. Sobczaka. Oryginalne materiały znajdują się w serwisie ArchitekturaKorporacyjna.PL, gdzie przeczytać można więcej interesujących publikacji poświęconych tej tematyce. Opracowanie polecam wszystkim tym, którzy myślą o fuzjach przedsiębiorstw, opracowaniu synergii działań na poziomie technologicznym dla Grup Kapitałowych, gdzie stawiane są pytania, co połączyć, co wydzielić, co pozostawić jako rozwiązanie autonomiczne, a co zamówić (zlecić) do wykonania na zewnątrz organizacji lub całej GK. Jak nie patrzeć na zagadnienie, mamy do czynienia ze strategią działania, gdzie na poziomie taktycznym musimy postawić podstawowe założenia, że:

  • infrastruktura IT powinna dostarczać dokładnie takie rozwiązania, jakich biznes potrzebuje;
  • rozwiązania IT powinny być dostępne tam, gdzie są potrzebne;
  • rozwiązania IT mają być elastyczne, dostępne wtedy, kiedy są potrzebne.

Zachęcam do lektury

P.P.


Uwagi i myśli na marginesie – czyli zagadnienia porządkujące myślenie.

  • Architektura korporacyjna – odpowiedź na rosnącą złożonośćZłożoność to cecha systemu, która powoduje, że jest on trudny do użycia, zrozumienia, zarządzania lub implementacji. Gdy systemy stają się coraz bardziej złożone, wtedy wysiłek wymagany do ich planowania i budowy staje się coraz większy, przy czym złożoność systemu rośnie szybciej niż liczba dodawanych doń funkcjonalności czy zależności od innych systemów. W 1979 r. Scott Woodfiled przeprowadził eksperyment, który wykazał, że wzrost liczby funkcjonalności o 25% powoduje dwukrotny wzrost złożoności. | Problem złożoności projektów IT, wstępnie zidentyfikowany 25 lat temu, gdy architektura korporacyjna powstawała, dzisiaj praktycznie dochodzi do punktu krytycznego. Złożoność i koszty systemów wzrosły wykładniczo, a łatwość uzyskiwania realnej wartości z użycia tych systemów dramatycznie zmalała. | Architektura korporacyjna miała zaadresować problem rosnącej złożoności organizacji, łącznie z jej komponentami technologicznymi. W tym celu powstało wiele metodyk zarządzania architekturą korporacyjną, aby zmniejszyć ryzyko i poprawić jakość efektów planowania i budowy złożonych rozwiązań informatyczno – organizacyjnych. Pomimo to żadna z dzisiejszych metodyk nie definiuje, czym złożoność jest, jak ją można kontrolować lub sprawdzać, czy udało się ją zmniejszyć lub wyeliminować. Jedynym proponowanym przez istniejące metodyki sposobem radzenia sobie ze złożonością architektury jest strukturyzacja danych o przedsiębiorstwie we wspólnym języku i formacie. Po 25 latach od powstania koncepcji architektury korporacyjnej konstruowanie ,,prostej” architektury jest wciąż kwestią wyczucia. |
  • W 1970 r. Edgar Codd przedstawił osadzony w matematyce (oparty na matematycznym pojęciu relacji) model baz relacyjnych oraz sposoby walidacji, czy dane w bazie danych są dobrze, czy źle zorganizowane (koncepcja normalizacji danych). Model ten był początkiem baz relacyjnych, które są dziś powszechnie stosowane. Podobnie jest dzisiaj z architekturą korporacyjną. Istnieje wiele metodyk zarządzania architekturą korporacyjną, jednak żadna z nich nie ma matematycznych lub logicznych podstaw. W zakresie projektowania architektury polegają one na doświadczeniu, intuicji czy szczęściu. Takie podejście czasami daje dobre wyniki, a czasami nie. Innymi słowy, wyniki konstruowania architektury korporacyjnej nie są dzisiaj ani powtarzalne, ani weryfikowalne. Przedstawione podejście do zmniejszania złożoności architektury korporacyjnej opracowane przez Rogera Sessionsa ma swoje źródła w teorii zbiorów. Przy założeniu, że celem architekta korporacyjnego jest konstruowanie m.in. prostej architektury, podejście to może zapewnić powtarzalność i weryfikowalność wyników jej projektowania. Dobra architektura to prosta architektura.
  • Jak często się zdarza, że w modelu architektury korporacyjnej zawarty jest model kapitału intelektualnego? Z całą pewnością nie częściej niż rzadko… W kontekście EA zawsze wiele mówiono i pisano na temat „efektywności komunikacji na linii biznes-IT”. W praktyce większości polskich korporacji, jednak często nic szczególnego się za tym hasłem nie kryje…  
    Interesujący – w szczególności dla architektów korporacyjnych – jest fakt, że to dzięki modelowi EA możliwy jest efektywny pomiar kapitału intelektualnego całej organizacji, a jego trwały zrównoważony wzrost niejako czarno na białym wykazuje sens tworzenia i utrzymywania modeli architektonicznych. A, jak wiemy, nie dla wszystkich sens ten jest w pełni oczywisty i nierzadko bywa poddawany w wątpliwość. W każdej korporacji znajdą się decydenci z immanentną wręcz awersją do samego pojęcia architektury korporacyjnej. Współcześni architekci korporacyjni (czasem nie bez podstaw) postrzegani są przez niektórych życzliwych kolegów jako rezydenci mitycznych wież z kości słoniowej i przedstawiciele „Bizancjum”. Ten negatywny wizerunek z pewnością uległby poprawie, gdyby architektura korporacyjna częściej pokazywała swoje ludzkie oblicze, a architekci mieli możliwość większego angażowania się w budowę kapitału intelektualnego w sposób bardziej kompleksowy, również od strony HR. Przytoczony w tekście przykład pokazuje, że w koniecznej do tego fundamentalnej zmianie polityki sterowania rozwojem przedsiębiorstwa wyraźnie pomóc może dobry model EA, rozszerzony o trzy aspekty kapitału intelektualnego, które stanowią de facto kluczowe czynniki sukcesu jakiegokolwiek programu zmian w dużej organizacji. Wniosek jest jeden – czas na zmiany w zarządzaniu zmianą!

Udostępnij przez:

Średnia ocen
0 z 0 głosów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Strona POKSINSKI.COM używa plików cookies zgodnie z warunkami Polityki prywatności. Pozostając na stronie akceptujesz te warunki. | Polityka prywatności |

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close